خاموش کننده‌های آب و گاز

5D3_9885
5D3_9889
5D3_9883
5D3_9884

مشخصات فنی خاموش کننده‌های اوزان آبی
سازگار با طبیعت عبارتند از آب وگاز – فوم وکف – AFFF و ماده بیورسال
با ظرفیت های 4، 6، 9، 12، 30 و 50 کیلویی

بیو پیشرو : آب وگاز

بیو پیشرو : فوم و کف

بیو پیشرو : AFFF

بیو پیشرو : AR AFFF

بیو پیشرو : ماده بیورسال

بیو پیشرو : ماده خاموش کننده بیورسال

بیو پیشرو : قابلیت اطفاء تمامی گروه های آتش A.B.C.D

مهار آتش های پرحجم و جلوگیری از برگشت آتش

اثر گذاری مثبت و همزمان بر روی هر 4 گروه آتش خصوصا" آتشی که از هیدروکربن ها بوجود آید سریعا" خاموش می کند( زیر لایه سطحی سوخت را غیر فعال می کند).

بیو پیشرو: بدون ایجاد زنگ زدگی و خوردگی و آلودگی تاسیسات و تجهیزات

بیوپیشرو : عدم نیاز به شارژ سالانه بلکه هر سه سال یکبار تجدید میشود.

عدم ایجاد آلودگی زیست محیطی و تجزیه پذیری آسان در طبیعت

عدم ایجاد آثار مخرب روی انسان و جانوران و گیاهان

غیر سمی – دوستدار محیط زیست – عدم برگشت شعله – عدم خورندگی در دستگاهها و با عملکرد و توانایی بسیار بالا در خاموش کردن آتش های پرحجم

این ماده بصورت کنسانتره بوده که با آب رقیق شده است .

بیوپیشرو لایه ای از فوم غیر سمی بر روی سطح آتش ایجاد می کند که مانع تبادل اکسیژن با مواد سوختنی میشود .

بیوپیشرو: ملکول های سطحی سوخت را محبوس و تجزیه می کند و به نحوی که آن جسم خاصیت سوختنی خود را از دست می دهد و مجددا" قابل اشتعال نیست و از انفجار جسم جلوگیری می کند.

معمولا" رنگ کپسول بیوپیشرو سبز می باشد.